Amnesty International

De leerlingen van het college dragen Amnesty International al jaren een warm hart toe.

Dankzij een enthousiaste groep leerlingen uit de tweede en de derde graad worden er jaarlijks een aantal activiteiten op touw gezet die de acties van Amnesty Vlaanderen ondersteunen of onder de aandacht brengen.

In oktober neemt onze school uiteraard deel aan de Schrijf-ze-vrijdag. De leerlingen komen op vrijwillige basis een brief schrijven om een onrecht in de wereld aan te klagen. Dit jaar waren de sloppenwijken in Kenia aan de beurt en de opkomst was weer hartverwarmend.

De eerste vrijdag van de krokusvakantie is al meer dan vijftien jaar de dag van ‘Fuif ze vrij’. Dankzij een puike organisatie kunnen de leerlingen dit jaar weer een mooi bedrag schenken aan Amnesty Vlaanderen.

https://www.schrijfzevrij.be

https://www.fuifzevrij.be