Gezondheidsweken

Gezondheidsbeleid op school

Het is goed af en toe stil te staan bij onze gezondheid. Wij willen immers gezonde en fitte leerlingen op onze school.

Elk schooljaar besteden we daarom tijdens een drietal weken extra aandacht aan gezonde voeding. In de refter focussen we dan op gezonde brooddozen, gezonde broodjes en gezonde drankjes.

Om ons Collegevolkje ook extra te laten bewegen geven de leerlingen van de sportraad dans of ochtendgym.

Elk jaar wordt een ander aspect van gezondheid in de kijker gezet.

Tijdens het vorige schooljaar lag de focus op gezonde voeding en beweging en dit schooljaar werken we rond geestelijke gezondheid. De leerlingen hebben per jaar een aangepaste les gekregen:

Eerste jaar: Les rond Cyberpesten

Tweede jaar: Film “Fucking Amal”

Tweede graad: ff down: realistisch denken

Derde graad: Project “Te Gek”: een getuigenis om het taboe rond geestelijke gezondheid te doorbreken.

Daarnaast organiseren we nog andere activiteiten zoals meditatie in de godsdiensles, anti-stresstips op smartschool en filmpjes in de refter.