Cultuur

Culturele vorming speelt op onze school een grote rol. Voor elk leerjaar staat er per schooljaar minstens een culturele activiteit gepland — zij het een toneelstuk, een film, of een muziekvoorstelling. Daarnaast organiseert de school ook een aantal bijkomstige culturele projecten, zowel tijdens als buiten de schooluren.

Cultuurbus

Op initiatief van enkele leerkrachten organiseren we reeds vele jaren voor de leerlingen van de 3de graad een cultuurbus. We programmeren voorstellingen die aantrekkelijk zijn voor jongeren, maar evenmin in hun aandachtsveld liggen. Voor de prijs van 32 euro per jaar krijgen leerlingen de kans zes voorstellingen bij te wonen in lokale culturele centra, inclusief voorbeschouwing en nabespreking met de leerkrachten en eventueel met experts uit de theaterwereld.

Inktaap

De Inktaap is een leesproject waaraan scholen uit Vlaanderen, Nederland, Suriname en Curaçao deelnemen. Vanaf de allereerste editie in 2002 heeft onze school hieraan deelgenomen.

Op elke school wordt een jury van leerlingen samengesteld. Deze jury leest (digitaal of op papier) en beoordeelt de drie genomineerde boeken: de winnaars van de ECI Literatuurprijs, de Fintro Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs. Tijdens middagvergaderingen bespreken de leerlingen de boeken, wisselen ze leeservaringen uit en maken ze praktische afspraken. Na het einddebat stellen ze een juryverslag met klassement op en bezorgen dit aan de organisatie. In maart zal dan blijken of het oordeel van onze leerlingen overeenkomt met die van de meerderheid van de deelnemende scholieren. Na de paasvakantie kunnen alle genomineerde werken in ons OLC ontleend worden.

De begeleidende leerkrachten voor onze school zijn Paul Heylen en Hans Trimpeneers. Meer informatie vind je op de website van De Inktaap.

Koergekweel

Koergekweel is ons jaarlijkse schoolmuziekfestival en lokt elk jaar ongeveer 1500 toeschouwers. De stuwende krachten achter dit gebeuren zijn leerlingen van de derde graad met een hart voor muziek. Leerlingen van de Koergekweelraad tonen elk jaar weer dat ze sterke organisatoren zijn met gevoel voor verantwoordelijkheidszin en een neus voor samenwerking.

Naast opkomend lokaal talent, hebben in het verleden ook grotere namen hun kans gekregen op het podium op onze speelplaats. Zo stonden o.a. Oscar & the Wolf, Headphone, Bed Rugs, Buscemi en The Kids reeds op Koergekweel. De opbrengst gaat steevast naar een goed doel. Zo ging de vorige jaren de winst naar o.a. Make A Wish, Music for Life, Kom op tegen Kanker, Amnesty International, Artsen zonder Grenzen…

Meer informatie over de volgende editie kan je vinden op de Facebookpagina van Koergekweel.