ELVIS

Ons SJB-project ELVIS: ‘Een Laptop Voor Iedere SJB’er’ is ondertussen een Mols begrip. Volgend jaar zullen al onze 1100 leerlingen in dit project zijn gestapt.

Computers zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse onderwijs. Leerkrachten zetten steeds vaker ict-toepassingen in om het leren te ondersteunen, Smartschool staat centraal in het lesgebeuren en het internet is een belangrijke bron van kwalitatieve informatie en stuurt de communicatie. Onze leerkrachten en leerlingen maken gebruik van Cloud-toepassingen binnen Office 365. Bijna alle leerplannen besteden ruim aandacht aan ict en de modernisering verwacht via het geïntegreerde leerplan ict dat de school de leerlingen goed voorbereidt op de vaardigheden die onontbeerlijk zijn in de 21ste eeuw. Aan het eind van het secundair onderwijs werken de leerlingen vlot met verschillende computerconfiguraties en hebben ze heel wat gangbare programma’s en apps onder de knie. Ook thuis is de laptop onmisbaar bij het plannen, studeren en raadplegen van leerstof. In deze corona-tijden heeft de laptop meermaals zijn nut bewezen in het afstandsonderwijs.

Om deze uitdagingen waar te maken heeft Campus SJB de voorbije jaren stevig geïnvesteerd op het vlak van ict. Zo groeide een vijftal jaren geleden het plan om op termijn alle leerlingen te voorzien van een computer om het leren op school én thuis te ondersteunen. Op 1 september 2021 leggen we de sluitsteen van dat plan.

In een eerste fase informeerden we ons grondig en hebben we verschillende pistes verkend. Hieruit bleek dat dit project enkel kan slagen als alle leerlingen hetzelfde toestel ter beschikking hebben. We geloven dat een laptop op dit ogenblik het best beantwoordt aan onze doelstellingen. We leggen de lat hoog. We bieden een kwalitatief en professioneel toestel aan dat voldoet aan alle eisen van het moderne onderwijs, maar ook goedkoper is en een langere garantieperiode heeft – ook op de batterij – dan een vergelijkbare machine op de particuliere markt. Daarnaast moeten de gebruikers kunnen rekenen op een perfecte service zodat ze op schooldagen nooit langer dan een uur zonder laptop zitten. Op de school is steeds een helpdesk aanwezig.

Het college van Mol heeft steeds een actief sociaal beleid gevoerd. Ook in dit laptopproject is dit een belangrijke zorg. Zo zijn we ervan overtuigd dat we het toestel kunnen aanbieden aan een erg concurrentiële prijs en dat de betaling, die normaal éénmalig is, op vraag ook in termijnen kan gebeuren. Onze vertrouwenspersoon Inge Van Roey is daartoe steeds de contactpersoon op 014 31 18 41. Het Sint-Jan Berchmansfonds, dat ook de huurboeken beheert, engageert zich om voor ouders met een kleinere financiële draagkracht een oplossing aan te bieden.

In het schooljaar 2016-2017 kregen alle personeelsleden een eigen laptop. In de loop van dit tweede trimester vernieuwen we deze toestellen. We zetten in op een blijvend nascholingsaanbod voor leerkrachten om het welslagen van dit project te ondersteunen.

In 2017-2018 startten we met de geleidelijke uitrol bij leerlingen. Die uitrol wordt dus in 2021-2022 voleindigd; alle leerlingen hebben dan een laptop aangekocht via de school.

Leerlingen ontvangen bij de aankoop naast de laptop:

  • een stevige, beschermende draagtas;
  • een onderhoudscontract van 4 jaar (ook op de batterij);
  • een uitgebreide garantie van 4 jaar waarbij schadegevallen buiten de normale garantie hersteld worden aan een maximumbedrag van €150;
  • een gratis locker op de school;
  • een sterke netwerkomgeving op de school;
  • vooraf geïnstalleerde Office365-pakketten;
  • een garantie via een reserve-toestel (ook in vakantietijd).

Op deze link vinden jullie de informatiebrochure ELVIS (versie februari 2021). Het is een FAQ waarin u alle info kan vinden over alle tot nu toe gestelde vragen. Via een bericht naar elvis@sjbmol.be of een telefoontje op 014 31 18 41 beantwoorden we graag persoonlijk al uw vragen die niet in de FAQ aan bod komen.

Met dit project zetten we op Campus SJB belangrijke stappen vooruit. Een nieuwe manier van lesgeven krijgt zo voluit kansen. Dat betekent echter niet dat we alle traditionele onderwijsvormen overboord gooien. We combineren graag oud en nieuw en kiezen steeds voor de meest waardevolle en rendementsvolle aanpak. Trouw aan ons motto: ‘het gewone buitengewoon in duurzaam leren en duurzaam leven.’