Gezondheid en sport

Het is goed af en toe stil te staan bij onze gezondheid. Op onze school willen we namelijk dat onze leerlingen goed in hun vel zitten. Daarom besteden we elk jaar extra aandacht aan een gezonde geest en gezonde voeding. In de refter zijn er gezonde brooddozen, gezonde broodjes en gezonde drankjes en de leerlingen van de Sportraad organiseren workshops dans. ’s Middags kunnen leerlingen naar hartenlust sporten en we vaardigen steevast delegaties af naar activiteiten van de Stichting Vlaamse Schoolsport. Tweejaarlijks worden in een project EHBO en reanimatie aangeleerd. Uiteraard trekken we ook eenmaal per schooljaar op sportdag. Die wordt voor elk jaar anders ingericht.

Naar aloude traditie nemen de verschillende klassen van elke graad het ’s middags tegen elkaar op in een heuse competitie, waarbij verschillende sporten aan bod komen. De allerbeste klassen winnen een extra sportdag voor de hele klas! Leerlingen die liever aan denksport doen, kunnen dan weer een middag terecht bij onze schaakclub, onder het toeziend oog van leerkrachten Jef Ven en Carl Rijmen.

RSV-dag (4de jaar)

De RSV-dag in het vierde jaar staat in het teken van Relationele en Seksuele Vorming. Daar krijgen onze leerlingen de kans om een ganse namiddag te praten over bv. lichamelijkheid en seksualiteit, omgaan met elkaar, voorbehoedsmiddelen, ongewenste intimiteiten en soa’s in een omgeving en in werkvormen die uitnodigen tot gesprek en reflectie.

Rode Neuzen Dag

Sinds kort neemt onze school op initiatief van het zesde jaar Humane Wetenschappen, de vertrouwensleerlingen, het SEB-team, de werkgroep No Blame, Palegro en de directie deel aan de jaarlijkse Rode Neuzen Dag. Dit is een actie op initiatief van VTM, Q-Music en Belfius om het taboe van psychische problemen bij jongeren te doorbreken en de problematiek aan te pakken. Een week lang werken we zo rond het thema geestelijke gezondheid en zamelen we met de hele school op een ludieke manier geld in om dit initiatief te steunen. Misschien zit er zelfs een tegenprestatie van de directie in!

Meer informatie over de actie kan je vinden op de website van Rode Neuzen Dag.