Klasdagen

Alle klassen gaan in september op klasdag. De voornaamste bedoeling is de klassfeer te bevorderen en te zorgen dat alle leerlingen – en zeker de nieuwe! – elkaar beter leren kennen.

Het is ook een unieke gelegenheid om vakoverschrijdende eindtermen als sociale vaardigheden op een vlotte en aangename wijze te integreren.

In het zesde jaar komen de bezinningsdagen van eind september in de plaats van de klasdagen.