Klasvorming

Een klasgroep kan gezien worden als een leergroep die het best functioneert indien die tevens een aangename leefgroep is. Op onze school voorzien we gedurende elk schooljaar verschillende groepsvormende activiteiten die het mogelijk maken dat leerlingen mekaar leren kennen. Preventief inzetten op groepsvorming is de boodschap.

Onthaal (1e jaar)

De overgang van het basisonderwijs naar het secundair is voor heel wat leerlingen een grote stap. Daarom organiseert het College verschillende activiteiten om die drempel te verlagen. De klassenleraar speelt hierbij een sleutelrol.

Tijdens de het onthaal van de eerstejaars eind augustus leren de leerlingen en leerkrachten elkaar alvast beter kennen en worden de nieuwkomers wegwijs gemaakt in de school. Ook op verschillende momenten tijdens het schooljaar werken we aan sociale activiteiten.

Klasdagen

Tijdens de maand september wordt er in alle klassen een dag vrijgemaakt om elkaar beter te leren kennen. De voornaamste bedoeling is de klassfeer te bevorderen en te zorgen dat alle leerlingen – en zeker de nieuwe! – zich thuis voelen in de groep waarmee ze de komende maanden zullen doorbrengen.

De klasdag is ook een unieke gelegenheid om vakoverschrijdende eindtermen als sociale vaardigheden op een vlotte en aangename wijze te integreren. In het zesde jaar wordt de klasdag vervangen door een tweedaagse bezinning.