Kras

KRAS is een snedig discussie- en rollenspel dat 16+’ers de kans biedt om hun mening en krasse uitspraken over de wereld los te laten.  Op die manier is KRAS de opvolger van het vroegere scholierenparlement.

Dit schooljaar nemen Dorien Schruers, Pauline Janssens, Anton Peeters en Martijn Van den Bogaert (allen van 5A), Kristen Willemsen (van 5 H) en Sjouke Schraeyen en Natacha Ripoll (beiden van 6D) van onze school daaraan deel. Zij worden begeleid door Valerie de Raeve en Marlies Philipsen,  twee leerkrachten van onze  school.

Kras is een project dat bestaat uit een zevental bijeenkomsten, verspreid over het schooljaar. De leerlingen van onze school komen samen met leerlingen van andere Kempische scholen (dit schooljaar het Scheppersinstituut van Herentals, het Kardinaal van Roey Instituut van Vorselaar, het Sint-Jozefsinstituut en het College van Herentals) om te debatteren over mondiale thema’s. Dit jaar staat het thema ‘klimaat’ centraal. In kleine groepen zoeken de jongeren oplossingen voor problemen en uitdagingen waar deze wereld voor staat.

Inleving en discussie staan centraal. Zicht krijgen op de vaak heikele, mondiale thema’s, doe je best vanuit het standpunt van mensen die iets over globalisering te zeggen hebben. Daarom kruipen de leerlingen in de huid van een politieke partij, een jongere uit een ander land, de regering van een land, de pers, een belangengroep …   Ze verdedigen hun stem met verve en ondervinden aan den lijve de spanningen die bestaan tussen de verschillende partijen.

De slotzitting is dit schooljaar op 17 april in Leuven. Alle Krasdeelnemers kunnen dan hun zeg doen tegenover politici en experts.