Leerlingenparlement en leerlingenraden

Leerlingenparticipatie kent in onze school al een lange traditie. Zowel voor de eerste als voor de tweede en derde graad is er een leerlingenparlement.

Bij het leerlingenparlement krijgen de leerlingen de kans om onderwerpen aan te brengen om de school en het schoolleven aangenamer te maken. Er is een kerngroep, die enkele keren per maand vergadert en er zijn leerlingenfora (één per trimester). Die leerlingenfora zijn de plek bij uitstek waar elke vorm van participatie vertrekt. Van elke klas van de tweede en derde graad worden één of meer afgevaardigden als spreekbuis van de klas naar het forum gestuurd. In het forum worden de beslissingen genomen waarmee het leerlingenparlement dan naar de directie stapt. Het is de kerngroep die de leerlingenfora plant en voorbereidt.  Het leerlingenforum, dat een drietal keer per jaar vergadert, fungeert dus als motor van het leerlingenparlement.

Het leerlingenparlement is vertegenwoordigd in de schoolraad, de directieraad en de KSOM-uitwisselingsraad.

In een digitale enquête via Smartschool werd vorig jaar bij alle leerlingen van de tweede en derde graad gepeild naar prioriteiten op het gebied van afspraken, infrastructuur en beleving in de school. De resultaten worden omgezet in aanbevelingen voor de verdere werking tijdens dit en de volgende schooljaren: concrete afspraken voor de digitale planningsagenda en langdurende opdrachten in de derde graad zijn concrete acties.

Naast het leerlingenparlement zijn er ook nog de leerlingenraden. Zij organiseren vooral activiteiten voor de leerlingen. Zo zijn er de cultuurraad, de sportraad, Amnesty International, de sociale mediaraad, de milieuraad en nog vele andere raden. De leerlingen nemen het initiatief voor deze raden.

In het begin van het schooljaar maken de oudere leerlingen de raden bekend aan alle derdejaars (Impact) om daarna vrijwilligers te vragen die de raden levendig houden.

Ook de vertrouwensleerlingen, de leescoaches en de PAL zijn initiatieven op onze school die volop de ‘engagements’-kaart van leerlingen trekken.

Op deze link vinden jullie een ruime voorstelling van de leerlingenraden en hun werkveld.

Hieronder de voorzitters van de verschillende raden voor 2016-2017 ook terug te vinden in dit overzicht:

Algemene leerlingenraad: Reinert Geukens

Leerlingenparlement:Reinert Geukens, Simon Mertens

Cultuurraad: Leonie Van Deynze

Schoolradio: Brent Van Hout

Sportraad: Robbe Van Baelen (6WE-WI6a)

Amnesty International: Seppe Claes

Koergekweel: Valerie Vanlommel

Vertrouwensleerlingen: Kim Peys (leerkracht)

Palegro: Jorgen Aerts