Leerlingenparticipatie

Onze school speelt al lang een voortrekkersrol in leerlingenparticipatie. De leerlingenraden en het leerlingenparlement. Naast het leerlingenparlement, dat op regelmatige basis pedagogische en praktische punten bespreekt en in direct contact staat met leerlingen, leerkrachten en directie, zijn er op het College ook verschillende leerlingenraden, die activiteiten organiseren voor hun medeleerlingen.

Ook organiseren zij aan het begin van elk schooljaar Impact, een evenement waarmee ze de leerlingen van het derde jaar proberen in te lichten over de verschillende raden en zo nieuwe leden te werven. Via een doorschuifsysteem maken onze derdejaars op een originele manier kennis met de werking en de doelstellingen van de raden.

Leerlingenparlement

Bij het leerlingenparlement krijgen de leerlingen de kans om onderwerpen aan te brengen om de school en het schoolleven aangenamer te maken. Deze leerlingenraad bestaat uit een vijftiental enthousiaste leerlingen die allemaal hetzelfde doel hebben: De school aangenamer maken voor de leerling.

Het leerlingenparlement is dus de spreekbuis tussen de leerlingen en directie. Het heeft ook heel wat inspraak in verschillende organen zoals de directieraad, schoolraad en de KSOM-raad. Projecten die het leerlingenparlement de afgelopen jaren gerealiseerd heeft zijn bijvoorbeeld de invoer van de digitale schoolagenda, veranderen van broodjesleverancier, lockers op school en in het algemeen het opfrissen van het schoolgebouw.

Koergekweelraad

Koergekweel is ons jaarlijkse schoolmuziekfestival en lokt elk jaar ongeveer 1500 toeschouwers. De stuwende krachten achter dit gebeuren zijn leerlingen van de derde graad met een hart voor muziek. Leerlingen van de Koergekweelraad tonen elk jaar weer dat ze sterke organisatoren zijn met gevoel voor verantwoordelijkheidszin en een neus voor samenwerking.

Klik hier voor meer informatie over Koergekweel.

Amnesty International

De leerlingen van het college dragen Amnesty International al jaren een warm hart toe. Dankzij een enthousiaste groep leerlingen uit de tweede en de derde graad worden er jaarlijks een aantal activiteiten op touw gezet die de acties van Amnesty Vlaanderen ondersteunen of onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld de Schrijf-ze-vrijdag.

Sportraad

De sportraad is een gemotiveerde groep leerlingen die ervoor zorgen dat de klassencompetitie tijdens de middagpauze vlot verloopt. Zo zorgen de leden ervoor dat de sportapparatuur klaar staat en fungeren zij als scheidsrechters. Ook wisselen zij de studentenpasjes uit voor de ballen zodat men kan sporten tijdens de speeltijd wanneer men dit wenst. Na de schooluren zorgt de sportraad ook voor begeleiding bij sportevenementen zoals bv. de Cross van de Gouverneur en de extra sportdag.

Vertrouwensleerlingen

Deze jongeren uit het vijfde en zesde leerjaar hebben een speciale opleiding gehad waardoor ze gesprekspartners en begeleiders van leerlingen op een drempelloos niveau kunnen zijn. Zij staan tussen hun leeftijdsgenoten en worden zelf nog begeleid door een team van leerkrachten, een coach en het SEB-team. In hun opdracht fungeren zij ook als meter/peter van elke klas van het eerste jaar. Leerlingen kunnen hen aanspreken bij vragen of probleempjes.

Klik hier voor meer informatie over de vertrouwensleerlingen.

Werkgroep sociale media

Deze werkgroep denkt sinds enkele jaren na over hoe men jongeren op een correcte manier kan laten omgaan met sociale media. Zo organiseerden zij in de eerste graad reeds lesjes over privacy, identiteit en cyberpesten.

Cultuurraad

De cultuurraad is niet alleen de raad met de meeste leden, maar is naar eigen zeggen ook de tofste ook! Twee keer per jaar organiseren ze een filmavond in de podiumzaal van het College. Ook de organisatie van het galabal voor de derde graad nemen ze op zich.

Palegro

Palegro is een leerlingenraad die focust op sociaal-maatschappelijke thema’s en zich vooral richt op de leerlingen van het eerste jaar. Ze steken voor hen een welkomstviering met muziek, dans en toneel in elkaar. Ook zorgen zij ervoor dat er elk jaar kerstbomen in de klassen van het eerste jaar staan en dat er cadeautjes liggen onder de boom die het best versierd is. Verder zamelen ze ook geld in voor het goede doel en helpen ze bij de assistentie van Rode Neuzen Dag op onze school.

Schoolradio

Deze groep enthousiaste leerlingen delen namelijk allemaal dezelfde passie; muziek! Elke middagspeeltijd zorgen zij voor vrolijke deuntjes op de speelplaats. De ene dag klassiekers uit de oude doos, de andere keer zijn het de nieuwste plaatjes het moment. De schoolradio is geen ‘klassieke’ raad die vergadert in een of ander lokaal, maar je kan hen wel terugvinden in het welgekende groene wagonnetje op de speelplaats.

Leescoaches

Oudere SJB-leerlingen kunnen vrijwillig aanbieden om jongere medeleerlingen leesvaardigheden bij te brengen. We zijn er ook zeker van dat samenwerkend leren onder jongeren niet alleen verbeterde leerprestaties tot gevolg kan hebben, maar ook sociale en motivationele voordelen biedt. Elke leerling wordt toegewezen aan één bepaalde (vaste) leescoach. De leescoaches krijgen vooraf een informatieve vorming door onze taalcoach over ‘begrijpend lezen’, ‘leesmoeilijkheden’ en peercoaching.

Heb je de kriebels gekregen om je bij een raad te willen aansluiten? Aarzel dan niet om contact op te nemen bij de voorzitters van de raad die je op het oog hebt!

Iedereen is overal welkom!