Mondiale vorming

Een school is meer dan onderwijs. Binnen de vakoverschrijdende eindtermen van een secundaire school dienen de leerlingen ook opgevoed te worden tot jongvolwassenen die maatschappelijk bewust zijn, zich kunnen oriënteren in de wereld en zich willen engageren tegenover hun medemens.

Daarom koos onze school ervoor om de leerlingen via allerhande projecten in elk leerjaar te laten kennismaken met wat er in de wereld omgaat. Op basis van degelijke informatie willen we onze leerlingen laten reflecteren over mondiale thema’s en hen stimuleren in hun spontane acties.

Naast projecten als de Damiaanactie, de Schrijf-ze-vrijdag (Amnesty International), de driejaarlijkse inleefreis naar Nicaragua, … ondersteunen we als school ook volop initiatieven die klassen, leerlingen en leerkrachten vanuit hun authentieke geraaktheid nauw aan het hart liggen.

Inleefreis Nicaragua

Sinds 1997 neemt onze school deel aan de inleefreis naar Nicaragua die om de drie jaar wordt georganiseerd door de gemeente Mol. Die reis wil jongeren van het vijfde jaar op een zeer directe wijze laten kennismaken met de leefwereld van jongeren in de derde wereld. Het is een unieke kans om je solidariteit met leeftijdgenoten uit de derde wereld in praktijk te brengen.

Leerlingen die zich inschrijven, gaan een engagement aan om gedurende minstens drie schooljaren zich in te zetten voor de organisatie van de inleefreis. Dat betekent dat leerlingen zich inschrijven aan het begin van het schooljaar waarin zij in het vierde jaar zitten. In de voorbereidingsfase worden de jongeren inhoudelijk voorbereid, zamelen ze fondsen in en volgen ze Spaanse les. De reis zelf vindt plaats tijdens de paasvakantie van het vijfde jaar, onder begeleiding van enkele gemotiveerde leerkrachten. Het jaar na de terugkomst presenteren de deelnemers hun reisindrukken aan alle Molse scholieren en geïnteresseerden.

Tijdens het schooljaar 2017-2018 is het voor vierdejaars niet mogelijk zich in te schijven voor een inleefreis naar Nicaragua. Meer informatie over de inleefreis vind je op de website van de Nicajongeren.