Mondiale vorming

Een school is meer dan onderwijs. Binnen de vakoverschrijdende eindtermen van een secundaire school dienen de leerlingen ook opgevoed te worden tot jongvolwassenen die maatschappelijk bewust zijn, zich kunnen oriënteren in de wereld en zich willen engageren tegenover hun medemens.

Daarom koos onze school ervoor om de leerlingen via allerhande projecten in elk leerjaar te laten kennismaken met wat er in de wereld omgaat. Op basis van degelijke informatie willen we onze leerlingen laten reflecteren over mondiale thema’s en hen stimuleren in hun spontane acties.

Een greep uit de onderwerpen en acties die gedragen worden door onze leerkrachten en leerlingen:

Damiaanactie

Schrijf-ze-VRIJdag (Amnesty International)

Inleefreis Karakara in Niger

Inleefreis Nicaragua

Millenniumdoelstellingen (Nica-jongeren)

Vluchtelingenproblematiek

Koergekweel ten voordele van Music for Life

Gelijke kansen