Naar de Westhoek

Een van de hoogtepunten van het eerste jaar is de tweedaagse naar Ieper. Die excursie biedt niet alleen de mogelijkheid tot echte en hechte groepsvorming.

Tal van vakoverschrijdende initiatieven komen vooraf reeds aan bod. In de les Nederlands leven we ons in in het leven van de jonge kindsoldaat John Condon. De les aardrijkskunde biedt ons informatie over de streek en het landschap. In de les geschiedenis doen we aan bronnenonderzoek.

Onze leerlingen leren ter plaatse respect op te brengen voor ons verleden. We bezoeken soldatenkerkhoven en oorlogsmusea. De auteur Geert Spillebeen houdt een lezing over zijn boeken. We spelen een ‘historisch oorlogsspel’.

Wereldoorlogen en geweld zijn in de Westhoek echt wel tastbaar aanwezig.