Verkeersveiligheid

Het Sint-Jan Berchmanscollege ligt in een verkeersveilige omgeving en gemachtigde opzichters van onze school begeleiden de leerlingen aan de zebrapaden en de uitgangen van de school.

We sensibiliseren onze leerlingen dan ook hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Onze school organiseert daarom elk jaar een week van de verkeersveiligheid voor alle leerlingen rond het thema “zichtbaarheid”. Tijdens verschillende lessen worden heel wat grote en minder grote projecten opgezet rond datzelfde thema.

Tijdens de week van de verkeersveiligheid start ook de hesjesactie. Leerlingen worden dan ’s morgens aan de schoolpoort gecontroleerd op het dragen van hun hesje, dat door de school gratis wordt aangeboden.

Hieronder vindt u het overzicht van onze verkeersveiligheidseducatie :

eerste jaar:

  • Fragment lezen uit het boek van Luc Descamps ‘Verkeerd moment, verkeerde plaats’. Een ongeval is geen ‘ver-van-mijn-bed-show’, maar kan iedereen, op elk moment overkomen.
  • Leerlingen controleren hun fiets op veiligheid aan de hand van een fietscontrolekaart tijdens de lessen TO.

tweede jaar:

  • Sensibilisering “veilig op de fiets” tijdens de lessen SEI of WW aan de hand van de educatieve website “Traphetaf”. (www.traphetaf.be)

derde jaar:

  • Berekening dode hoek en aanschouwelijk maken van dode hoek door bezoek aan vrachtwagen op de speelplaats.

vierde jaar:

  • Leerlingen gaan aan de slag met het vormingspakket “Verkeers- en mobiliteitseducatie, ook in uw klas?”

vijfde jaar:

  • Oplossen verkeersprobleem in seminarie-uur.

zesde jaar:

  • Sensibilisering veilig op de weg met wagen:

– Theorielessen door Responsible Young Drivers

– Simulaties crashtest, remsimulatie en kantelwagen op de speelplaats

– Project “Rijbewijs op school”: gratis theorielessen en examen op school

Het College ligt echt wel in een verkeersveilige buurt, maar onze leerlingen moeten wel veilig door het verkeer van en naar school. Niet te verwonderen dus dat we onze CSJB-fluohesjes echt wel promoten. Naargelang het leerjaar brengen we de dode hoek, weekendgevaren en veilig fietsen onder de aandacht.