Ouderparticipatie

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school. Hiertoe zal hij meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en alle personeelsleden van de school.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de schoot verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. De ouderraad heeft als doet het participatief klimaat op schoot te stimuleren.

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

– Alle ouders informeren over de activiteiten en standpunten;

– Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen;

– De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit steeds in overleg met het schoolteam;

– De deelname van ouders aan de participatieorganen bevorderen en ondersteunen. Streven naar een weerspiegeling van de schoolpopulatie in de samenstelling van de participatieorganen en maatschappelijk kwetsbare groepen betrekken bij het schoolbeleid.

Er zijn 5 vergaderingen per schooljaar, afwisselend op maandag of dinsdag. De vergadering begint om 20u en eindigt ongeveer om 22u.

De vergaderingen zijn gepland op:

-maandag 16 september 2019 om 20u

-dinsdag 19 november 2019 om 20u

-maandag 3 februari 2020 om 20u

-dinsdag 17 maart 2020 om 19u met om 20u30 receptie ‘Vrienden van de ouderraad’.

-maandag 25 mei 2020 om 20u

Per schooljaar helpt de ouderraad mee bij 2 activiteiten: Buffet (hulp aan de toog) + Open Dag (organisatie terras).

De gegenereerde opbrengst gaat naar de eigen werkingskosten, een gift aan de school (ondersteunen van projecten) en een gift aan de leerlingenraad.

Dit jaar gaat het buffet door op zaterdagavond 25 jan 2020 en zondagmiddag 26 jan 2020. De Open Dag gaat door op zondag 10 mei 2020.

U kan steeds contact opnemen met de ouderraad via ouderraadsjb@gmail.com

U kan op deze link ook een ‘filmpje’ vinden in de bijlage waarin de ouderraad zich voorstelt.