Ouderparticipatie

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school. Hiertoe zal hij meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en alle personeelsleden van de school.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de schoot verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. De ouderraad heeft als doet het participatief klimaat op schoot te stimuleren.

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

– Alle ouders informeren over de activiteiten en standpunten;

– Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen;

– De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit steeds in overleg met het schoolteam;

– De deelname van ouders aan de participatieorganen bevorderen en ondersteunen. Streven naar een weerspiegeling van de schoolpopulatie in de samenstelling van de participatieorganen en maatschappelijk kwetsbare groepen betrekken bij het schoolbeleid.

Er zijn 5 vergaderingen per schooljaar, afwisselend op maandag of dinsdag. De vergadering begint om 20u en eindigt ongeveer om 22u.

De vergaderingen zijn gepland op:

-dinsdag 20 november 2018 om 20u

-maandag 4 februari 2019 om 20u

-dinsdag 19 maart 2019 om 19u met om 20u30 receptie ‘Vrienden van de ouderraad’.

-maandag 27 mei 2019 om 20u

Per schooljaar helpt de ouderraad mee bij 2 activiteiten: Buffet (hulp aan de toog) + Open Dag (organisatie terras).

De gegenereerde opbrengst gaat naar de eigen werkingskosten, een gift aan de school (ondersteunen van projecten) en een gift aan de leerlingenraad.

Dit jaar gaat het buffet door op zaterdagavond 27 jan 2019 en zondagmiddag 27 jan 2019. De Open Dag gaat door op zondag 12 mei 2019.

U kan steeds contact opnemen met de ouderraad via ouderraadsjb@gmail.com