Rijbewijs op school

Op onze school krijgt verkeersveiligheid de aandacht die het verdient. Jaarlijks worden er in elk leerjaar grote en minder grote projecten opgezet rond veiligheid in het verkeer. Zo stonden in het verleden bijvoorbeeld de dode hoek, veilig op de fiets, verkeersknelpunten, zichtbaarheid, … op het programma.

Net omdat we verkeersveiligheid een belangrijk thema vinden, richten we ook dit jaar het project ‘Rijbewijs op school’ in voor de leerlingen van het 6de leerjaar. Dit project biedt de leerlingen vrijblijvend een volledig kosteloos pakket theoretische rijlessen aan. Ook het theoretische rijexamen kunnen de leerlingen gratis op de school afleggen.

Tijdens de maanden januari tot maart volgen de ingeschreven leerlingen in kleine groepjes de theoretische lessen die door een erkend rijschoolinstructeur op de school worden gegeven.

Op 12 maart 2012 krijgen de leerlingen dan de kans om hun bekwaamheid te tonen in de vorm van een theoretisch examen dat op de school wordt afgenomen door examinatoren van het examencentrum van Geel. Maar liefst 22 van de 23 deelnemende leerlingen slaagden het voorbije schooljaar voor het examen. Met een percentage van 95 procent bewijzen onze leerlingen eens te meer het veel beter te doen dan het Vlaamse gemiddelde (aso: 82% en tso: 65 %).

We kunnen daarom ook besluiten dat het project “Rijbewijs op school’  een succes is in het Sint-Jan Berchmanscollege en bijdraagt tot een grotere verkeersveiligheid.