Verkeersveiligheid

Het Sint-Jan Berchmanscollege ligt in een verkeersveilige omgeving maar onze leerlingen moeten wel veilig naar school. We vinden het dan ook heel belangrijk dat we onze leerlingen sensibiliseren hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Onze school organiseert daarom elk jaar voor alle leerlingen een week van de verkeersveiligheid rond het thema ‘zichtbaarheid’. Fietscontrole, dode hoek berekenen, lessenpakketten over verkeer en mobiliteit, verkeersproblemen oplossen, remsimulaties, rijbewijs op school halen, met dit aanbod en nog veel meer maken de leerlingen kennis in allerlei projecten.