Visie

Op deze pagina’s kan je meer lezen over ons opvoedingsproject en natrekken waar wij als school waarde aan hechten.

De waarden van ons opvoedingsproject worden verder concreet gemaakt in de leefregel. Samen willen we immers van de kleine wereld die onze school vormt, voor iedereen een aangename plaats maken. Daarvoor zijn afspraken en respect voor elkaar van groot belang. Samen met de leefregel en het schoolreglement vormt ons opvoedingsproject dus een eenheid.

Elk schooljaar concretiseert onze school haar visie in een aantal beleidslijnen; op deze pagina’s stellen we u de beleidslijnen van dit schooljaar voor.