Prioritaire beleidslijnen

Zoals elk schooljaar concretiseert onze school haar visie in een aantal beleidslijnen die dan verder vertaald worden in actiepunten. Uit deze beleidslijnen hebben we in de directieraad negen onderwerpen geselecteerd waarop we dit schooljaar volop zullen focussen. Deze prioritaire beleidslijnen stellen we op deze pagina kort voor. 

Breed evalueren – duurzaam leren

Er wordt gewerkt rond:

o taal;

o motivatie en autonomie van leerlingen;

o werkdruk en werkeer van de leerkrachten.

Modernisering Secundair Onderwijs

Het is van belang dat de collega’s uit de 2de en de 3de graad goed geïnformeerd zijn over de modernisering van de 1ste graad, want vernieuwingen, zoals basis-uitbreidingsdoelstellingen en de verplichting om feedback te geven, zullen door de modernisering ook in de 2de en 3de graad ingevoerd worden.

De modernisering van het secundair onderwijs is een beleidslijn die de komende 5 jaar in voege zal blijven.

Spelling en zinsbouw

Het doel is het taalbewustzijn van onze leerlingen te vergroten. Hierbij is de map taalvaardigheid op Smartschool een belangrijk instrument.

Doorheen de 1ste graad verwerven de leerlingen de spellings-, zinsbouw- en grammaticaregels. Vanaf het 3de jaar moet een leerling deze regels verworven hebben. De visie van de werkgroep is dat wanneer leerlingen juist spellen en nadenken over hun zinsconstructies ze de leerstof gestructureerder kunnen overbrengen waardoor ze punten winnen.

In het vak Nederlands zullen de punten S/Z voor 10% meetellen.

De toepassing hiervan heeft geen verplichtend karakter, maar wordt door de leerkrachten Nederlands ondersteund en aanbevolen.