Prioritaire beleidslijnen

Zoals elk schooljaar concretiseert onze school haar visie in een aantal beleidslijnen die dan verder vertaald worden in actiepunten. Uit deze beleidslijnen hebben we in de directieraad negen onderwerpen geselecteerd waarop we dit schooljaar volop zullen focussen. Deze prioritaire beleidslijnen stellen we op deze pagina kort voor. Meer informatie verschijnt in de loop van het schooljaar.

Vakwerking

Dit schooljaar willen we focussen op vakwerking vanuit de zogenaamde ABC-insteek (Autonomie, Betrokkenheid en Competentie). De eigenlijke doelen van deze beleidslijn zullen pas opgesteld worden na bevraging onder de vakwerking en gesprekken met de directie.

Psychosociaal welbevinden

Dit schooljaar investeren we tien lesuren in coaching, zowel op het niveau van de leerkrachten als op dat van de school in het geheel. De verantwoordelijke werkgroep zal het beleid verder vorm geven en terugkoppelen aan directieraad.

Laptopproject 4de jaren

Na de voorbereidingsfase van vorig schooljaar zal het project ELVIS geïmplementeerd worden in het 4de jaar en wordt de opstart van het 5de jaar voorbereid. De werkgroep ELVIS volgt op.

Invulling 2de en 3de graad

De seminarie-uren voor de studierichting handel in de tweede graad worden geëvalueerd en de lesinhouden van de vrije ruimte in de derde graad worden uitgeklaard.