Schoolcode

De schoolcode is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende scholen en de werkgroep Permanent Armoede Overleg van het OCMW van Mol. In die code verbinden de scholen zich ertoe om het recht op onderwijs voor alle kinderen te garanderen door de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.

Ook onze school leeft deze code na en engageert zich om de schoolrekeningen zo laag mogelijk te houden.

Je kan de Molse schoolcode hier downloaden.