Waarden

Een kwaliteitsvolle leeromgeving

Wij bieden onze leerlingen een stevige algemene en specifieke vorming aan, die hen goed voorbereidt op het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. In die vorming staan kennis en vaardigheden centraal. We hebben ook aandacht voor het verwerven van competenties via een wisselwerking met externe partners en bedrijven. De resultaten van onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs en hun welslagen op de arbeidsmarkt zijn hierbij de beste referenties.

Voor een goede start willen we de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden in de overstap van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs. Bij de scharniermomenten in de schoolloopbaan zetten we in op de talenten van elke leerling.

Een respectvolle en actieve leefomgeving

Wij willen jonge mensen ook leren samenleven; daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen afspraken en regels mee vorm geven en respecteren. Via een zeer ruim aanbod van projecten, activiteiten en leerlingenraden bieden wij jonge mensen alle kansen om hun talenten te ontplooien, verantwoordelijkheid op te nemen en om te participeren aan het schoolleven.

Een attente zorgomgeving

Als school hechten we veel belang aan het welbevinden op maat van elke individuele leerling. Ook de zorg op maat van de klasgroep is voor ons belangrijk. Zich goed voelen op persoonlijk vlak, in de klasgroep, op de school en in de relatie met leerkrachten is belangrijk om te kunnen groeien als jongvolwassene. Het zorgbeleid van onze school en de samenwerking met het CLB dragen hiertoe bij.