Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding staat in voor het emotionele, sociale en lichamelijke welbevinden van de leerling.

Chiara Salvo en Joost Nulens zijn de contactpersonen voor onze school. Met hen kan best worden gecommuniceerd als…

  • … ouders ervoor kiezen de socio-emotionele begeleiding onafhankelijk van de school te laten verlopen;
  • … onmiddellijk andere disciplines moeten betrokken worden, zoals een verpleegkundige, een schoolarts of een maatschappelijk werker;
  • … zich specifieke problemen stellen zoals faalangst, vragen over studieoriëntatie, concentratieproblemen, vragen naar diagnosestelling bij leer-of ontwikkelingsproblemen (dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS…).

De contactpersonen CLB kunnen gecontacteerd worden op het nummer van het CLB (014 33 76 20).

Daarnaast bewaakt het CLB ook de gezondheid van onze leerlingen. Het centrum is zo ook betrokken bij het jaarlijkse medisch onderzoek en zorgt ervoor dat leerlingen op school ingeënt kunnen worden.

Voor meer informatie over het CLB kan je terecht op de website.