Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het centrum voor Leerlingenbegeleiding staat in voor het emotionele, sociale en lichamelijke welbevinden van de leerling. Sofie Loffens is de contactpersoon voor onze school. Met haar kan best worden gecommuniceerd als…

  • … ouders ervoor kiezen de socio-emotionele begeleiding onafhankelijk van de school te laten verlopen;
  • … onmiddellijk andere disciplines moeten betrokken worden, zoals een verpleegkundige, een schoolarts of een maatschappelijk werker;
  • … zich specifieke problemen stellen zoals faalangst, vragen over studieoriëntatie, concentratieproblemen, vragen naar diagnosestelling bij leer-of ontwikkelingsproblemen (dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS…).

Sofie Loffens kan gecontacteerd worden op het nummer van het CLB (014/33 76 20).

Daarnaast bewaakt het CLB ook de gezondheid van onze leerlingen. Het centrum is zo ook betrokken bij het jaarlijkse medisch onderzoek, en bij relationele en seksuele voorlichting, en zorgt het ervoor dat leerlingen op school ingeënt kunnen worden. Het vaardigt eveneens een schoolarts af, die geregeld zitdagen heeft op de school. De leerlingen kunnen hem raadplegen zelfs zonder afspraak.

Voor meer informatie over het CLB kan je terecht op de website.