Vertrouwensleerlingen

Vertrouwensleerlingen zijn leerlingen uit de derde graad die een speciale opleiding hebben gevolgd waardoor ze gesprekspartners en begeleiders van leerlingen op een drempelloos niveau kunnen zijn. Zij staan tussen hun leeftijdsgenoten en worden zelf nog begeleid door een team van leerkrachten, een coach en het SEB-team.

Deze leerlingen zijn ook peter of meter van elke klas van het eerste jaar. Zij zijn het aanspreekpunt bij allerlei vragen en probleempjes. Zij staan ook jongeren bij in pestsituaties of begeleiden hen bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals bij het overlijden van een naast familielid.

Vertrouwensleerlingen zijn de zon in de leerlingengroep als het even donker wordt in het leven. Zij zijn steevast aanspreekbaar op de speelplaats, of via Smartschool. De vertrouwensleerlingen worden door een leerkracht opgevolgd en moeten natuurlijk ook doorverwijzen naar de socio-emotionele begeleiders (SEB) of de CLB-medewerkster als de situatie hun deskundigheid overstijgt.

Voor meer informatie kan je via deze link de pdf-versie van de folder van de vertrouwensleerlingen downloaden