No Blame

In onze school willen we een schoolcultuur creƫren waarin pesten door iedereen als verkeerd wordt beschouwd. Daarom werken we preventief. Als school vragen wij aan onze leerkrachten voortdurend de boodschap uit te zenden dat pesten niet kan. Wanneer er desalniettemin sprake is van een pestproblematiek kan wordt de betreffende leerling aangemeld bij een van de leden van onze werkgroep No Blame.

De No Blame-methode is een niet bestraffende manier om pesten aan te pakken. Het slachtoffer, de pester(s), meelopers en een aantal neutrale leerlingen worden samengebracht en gaan onder begeleiding van een geƫngageerde leerkracht op zoek naar mogelijke oplossingen. Deze aanpak heeft niet tot doel de feiten in vraag te stellen; evenmin wordt de pester beschuldigd of gestraft. De groep krijgt de verantwoordelijkheid een aantal voorstellen te doen om het negatieve gevoel bij het slachtoffer weg te nemen.

Door de verantwoordelijkheid bij een groep leerlingen te leggen krijgen we een positieve groepsdynamiek. Het probleem van het slachtoffer wordt eigendom van de groep. Daarom gaan jongeren er meer in investeren en zijn ze meer geneigd om de oplossing ook effectief uit te voeren.

De werkgroep No Blame bestaat dit schooljaar uit Tini Delsupehe, Veronique Denturck, Kim Peeters, Hanne Jacobs, Loes Engelen, Annelies Van Hoolst en socio-emotioneel begeleider Marc Goor.