Socio-emotionele begeleiders (SEB)

Socio-emotionele begeleiding (SEB) staat in voor de geestelijke en fysieke gezondheid van de leerlingen. Ons SEB-team bestaat uit Christel Theunis, Sofie Loffens en Marc Goor. Vanuit hun opleiding en ervaring hebben zij de gepaste vaardigheden om leerlingen en ouders op te vangen, een begeleiding te organiseren en indien nodig door te verwijzen naar externe begeleiders. De leden van het team overleggen onderling, maar ook met directie, CLB, klassenleraars, ouders en externe begeleiders.

Bij ons SEB-team kunnen leerlingen terecht met allerhande socio-emotionele problemen: o.a. in de knoop zitten met zichzelf, moeilijkheden met leeftijdsgenoten, moeilijke ervaringen thuis of elders, moeite met de puberteit, vragen over relaties…. Soms worden de socio-emotionele begeleiders ingeschakeld door de directie of de klastitularis, maar evenzeer kunnen zij rechtstreeks aangesproken worden door de leerlingen of door ouders.

Leerlingen kunnen de socio-emotionele begeleiders opzoeken in hun lokaal (Aa 3.01 of Aa 3.02), of kunnen vragen om een gesprek met één van hen via Smartschool. Ouders die vragen hebben, kunnen het SEB-team contacteren via Smartschool of tijdens de schooluren via het nummer van de school (014/31 18 41). Bij noodgevallen zijn ze ’s avonds bereikbaar op hun thuisnummer (terug te vinden in de jaarkalender of bij ‘Contact’).