Studiebegeleiding

Naast een brede basiszorg voor elke leerling, biedt onze school studiebegeleiding op maat aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Interne begeleiding (IB)

Steun en informatie bij het maken van een verantwoorde studiekeuze.

Peer Assisted Learning (PAL)

Leerlingen worden bij het instuderen van leerstof geassisteerd door medeleerlingen.

Vakspecifieke leerbegeleiding

Begeleiding en ondersteuning voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde voor leerlingen van de eerste graad via het PlusProject, en voor het vak wiskunde in de tweede graad.

Ochtend- en avondstudie

Leerlingen kunnen voor en na de schooluren in optimale omstandigheden studeren in de vergaderzaal, of in ons open leercentrum (OLC).

Taalbegeleiding

Ondersteuning bij het leren van het Nederlands en het gebruik van het Nederlands in alle vakken, of bij het inhalen van een taalachterstand in het Frans.

Begeleiding bij leerstoornissen

Bijzondere Didactische Paspoorten voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie en begeleiding voor leerlingen met AD(H)D, autisme of hoogbegaafdheid.

GON-begeleiding

Specifieke begeleiding voor leerlingen met een beperking of leer- en opvoedingsmoeilijkheden.

Klik op de links in de zijbalk voor meer informatie over ons uitvoerig zorgaanbod.