Leerlingbegeleiding

Naast een brede basiszorg voor elke leerling, biedt onze school studiebegeleiding op maat aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Leerlingbegeleiders

Steun en informatie bij het maken van een verantwoorde studiekeuze en bij je leerproces.

Ochtend- en avondstudie

Leerlingen kunnen voor en na de schooluren in optimale omstandigheden studeren in de Vergaderzaal.

Taalbegeleiding

Ondersteuning bij het leren van het Nederlands en het gebruik van het Nederlands in alle vakken, of bij het inhalen van een taalachterstand in het Frans.

Ondersteuningsnetwerk Kempen

Specifieke begeleiding voor leerlingen met een beperking of leer- en opvoedingsmoeilijkheden.