Ondersteuningsnetwerk (ON)

Het College wil zorg globaal en holistisch aanpakken. We kijken naar de hele persoon van het kind.

Als de schoolse context met de ondersteunende maatregelen onvoldoende steun kan bieden om de ontwikkelingskansen te optimaliseren, of als de aanpassingen de redelijkheid overschrijden, zullen we ook met externe partners samenwerken. Er komt dan voor de leerling uitbreiding van zorg. In deze tweede fase van het zorgcontinuüm neemt de cel leerlingbegeleiding het initiatief. De regie is in handen van het CLB. De zorgcoördinator heeft een brugfunctie.

We zullen in deze fase beroep doen op de expertise van Ondersteuningsnetwerk Kempen (OS 26). Net als de vroegere GON-begeleiders brengen de medewerkers de knowhow uit het buitengewoon onderwijs naar onze school. Hun interventies kunnen kortstondig of langdurig zijn en gericht op de individuele leerling of de klasgroep. Ook met andere organisaties en specialisten gaan we graag in zee. Samen dragen we zorg voor de schoolse ontwikkeling, de sociale integratie, de groei naar volwassenheid en het welbevinden.

Heel uitzonderlijk zal het gewone curriculum, zelfs met intensieve en geïndividualiseerde begeleiding, voor een leerling niet mogelijk zijn. Het buitengewoon onderwijs is dan een optie, maar vanuit het geloof in de waarde van inclusie hebben deze jongeren ook recht op onderwijs in een gewone secundaire school.

We voorzien dan onderwijs op maat met aangepaste doelen en attestering. De school zal  genuanceerd moeten afwegen of er voldoende draagkracht en ondersteuning is om alle betrokkenen op een waardevolle en kwalitatieve manier te laten functioneren. We spreken dan van een aangepast individueel curriculum dat mogelijk niet tot een diploma leidt.