Geïntegreerd onderwijs (GON)

Geïntegreerd onderwijs (GON) biedt leerlingen met een beperking of een ernstige leerstoornis de kans om tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig school te laten lopen in het gewoon onderwijs in samenwerking met een school voor buitengewoon onderwijs. Een personeelslid van die school voor buitengewoon onderwijs komt als GON-begeleider leerlingen helpen die het erg moeilijk hebben om hun weg binnen de school en de studies te vinden.

Onze GON-begeleiders zorgen een persoonlijke en individuele begeleiding van elke GON-leerling in overleg met de ouders en de school. Om in aanmerking te komen voor GON-begeleiding moet een leerling voldoen aan de criteria voor één van de typen buitengewoon onderwijs.

Voor meer informatie over GON-begeleiding kan je terecht op de website van het CLB.