Leerlingbegeleiding

Op SJB gaan vanuit een holistische visie de studie- en socio emotionele begeleiding hand in hand.

De klastitularis en klassenraad zorgen voor de basiszorg op vlak van leren en leven in de klas.

Wanneer er meer nodig is dan zal de cel leerlingenbegeleiding, waarin directie, zorgcoördinator, CLB en leerlingenbegeleiding zetelen, een handelingsplan op maat met mogelijk ondersteunende maatregelen uitwerken in samenspraak met leerling en ouders.

De leerlingbegeleiders organiseren de studiebegeleiding en de schoolloopbaanbegeleiding. Ze geven informatie aan ouders en leerlingen en ondersteunen hen bij het maken van een verantwoorde studiekeuze.

De leerlingbegeleiders organiseren ook werksessies waarin leerlingen geholpen worden op het vlak van studie-aanpak, studiemethode en motivatie.