Ondersteunende maatregelen

Soms maken leerstoornissen de leergroei uitdagender. Met de ouders, de leerling en de leerkrachten worden dan, op basis van de eventuele aanbevelingen van externe experten, afspraken gemaakt om tot de op dat moment juiste ondersteunende maatregelen te komen.

De gemaakte afspraken worden, nadat ze door de klassenraad zijn bevestigd, vastgelegd in de map Ondersteunende Maatregelen op Smartschool, waar ze steeds te raadplegen zijn.

Op het einde van elk schooljaar worden deze ondersteunende maatregelen door de klassenraad in samenspraak met de leerling en zijn ouders geƫvalueerd. Alzo kan het daaropvolgende schooljaar ook goed gestart worden met de juiste ondersteunende maatregelen.

Voor meer intensieve en specifieke ondersteuningen werken we samen met Ondersteuningsnetwerk Kempen.