Ochtend- en avondstudie

Bussen rijden wel eens te vroeg. Pa en ma werken wel eens wat langer. Leerlingen die dat wensen, kunnen de tijd opvullen in de studie, die in de vergaderzaal plaatsvindt. Daarnaast is er ook nog voor de leerlingen van alle graden de mogelijkheid om in te tekenen voor avondstudie met een engagement voor een gans schooljaar, al dan niet op advies van de klassenraad. Met deze avondstudie willen we leerlingen de kans geven om in optimale omstandigheden te studeren.

Leerlingen kunnen ‘s morgens vanaf 7.30 uur naar de ochtendstudie komen, en op maandag, dinsdag en donderdag ook ’s avonds tot 17.20 uur. De avondstudie begint om 15.45 uur zodat de leerlingen na het beëindigen van de lessen 5 minuten tijd hebben om zich even te ontspannen, iets te eten en naar het toilet te gaan. De avondstudie bestaat uit twee studiemomenten: een eerste van 15.45 uur tot 16.30 uur en een tweede van 16.35 uur tot 17.20 uur. Tussen beide studiemomenten is er een zoempauze van 5 minuten.

Leerlingen kunnen één of meerdere dagen kiezen waarop zij naar de avondstudie komen, en kiezen ook tussen enkel het eerste studiemoment, het tweede studiemoment of beide momenten. Wie kiest voor enkel het eerste studiemoment, kan de studiezaal tijdens de zoempauze verlaten.

Leerlingen worden een heel schooljaar lang verwacht op de dagen en de momenten waarvoor ze inschrijven. De toezichthoudende leerkracht zal de aanwezigheid op de studiekaart van de leerling noteren zodat ouders op de hoogte zijn van de aanwezigheid. Om een optimale studie-omgeving te creëren, verwachten we dat de leerlingen een aantal afspraken naleven. Deze afspraken worden voor goedkeuring gehandtekend bij het aangaan van het contract ‘avondstudie’.

Tijdens de vakanties en de proefwerken is er geen avondstudie. Wel kunnen leerlingen tijdens de proefwerken op school studeren in de namiddagstudie. Leerlingen die sporadisch willen nablijven, kunnen terecht tot 16.30 uur in ons open leercentrum (OLC), behalve op vrijdag.